Skip to content Skip to footer

Trainingstijden:
Zaterdag van 9:00 – 10:30 uur
Donderdag van 16:30 – 17:30 uur (niveau 5 & 6)

Vanaf 6 jaar zijn kinderen welkom bij onze vereniging Trivos. Spelenderwijs leren ze de verschillende technieken die nodig zijn om goed volleybal te kunnen spelen.
Tijdens de training staat vooral plezier centraal. Volleybal is een teamsport, waardoor het belangrijk is dat kinderen vanaf het begin samen leren spelen.

Trainingen starten met een warming-up, volgt door technische oefeningen, afgewisseld met een ontspanningsspel, tot slot wordt het geoefende in een spelvorm gespeeld.

Nieuwe kinderen stromen altijd 1 leeftijdsniveau (zie hieronder) lager in, zodat ze beter getraind worden in de technische vaardigheden.

Er wordt gestart met vooral (volleybaltechnisch) gooien en vangen, later komt onderhands serveren erbij. Vervolgens leren de kinderen onderhands spelen gevolgd door bovenhands spelen.

Gemiddeld 1x per maand wordt regionaal een toernooitje gespeeld dat ongeveer een halve dag duurt. De kinderen spelen in het Trivos tenue in zoveel mogelijk vaste teams, zodat ze de getrainde vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. De ouders zijn uiteraard welkom en volgens roulerend schema zijn de ouders chauffeur en mogelijk coach.

2x per jaar is er een mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau. Op deze manier is het voor de getalenteerde kinderen ook beter mogelijk uitdaging te krijgen en ze training op maat te geven. Kinderen worden daarom 2x per jaar gescreend door de trainers om te beoordelen in hoeverre ze de vaardigheden beheersen. Ook wordt zo inzichtelijk waar extra aandacht aan besteed moet worden tijdens de trainingen

Voor niveau 5 en 6 is gekozen voor 2x per week trainen, omdat blijkt dat techniek aanleren veel herhaling behoeft. De dinsdagtraining is vooral gericht op verbeteren van de technische vaardigheden, terwijl de zaterdagtraining zich meer richt op het samenspel in combinatie met techniek.

Wat is Mini volleybal

Volleybal bestond voor de jongste kinderen al jaren in diverse competitie- en spelvormen. In dit vereenvoudigde volleybalspel ontbrak echter, vooral bij de echte beginners, de dynamiek en snelheid die juist zo kenmerkend is voor de sport. De in volleyballand welbekende Adrie Noy bedacht een variant, die hij samen met de Nevobo uitwerkte tot een nieuwe minivolleybalplan onder de huidige naam Cool Moves Volleybal (CMV).

Het minivolleybal kent zes verschillende spelniveaus zodat je stapje voor stapje het volleyballen onder de knie kunt krijgen. Je volleybalt op een kleiner veld, met een lager net en een minder zware bal. Ook bestaat je team niet uit zes, maar uit vier spelers. Dat is veel leuker, omdat je dan vaker de bal krijgt.

De leeftijdgrenzen voor het CMV zijn als volgt
Niveau 1: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 6 jaar
Niveau 2: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 7 jaar
Niveau 3: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 8 jaar
Niveau 4: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 9 jaar
Niveau 5: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 10 jaar
Niveau 6: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 11 jaar

Voor CMV niveau 1 t/m 5 geldt de mogelijkheid om één niveau lager te spelen dan het niveau waar de speler officieel in behoort te spelen (conform de gestelde leeftijdgrens). Het is te allen tijde toegestaan om hoger te spelen dan het niveau dat overeenkomt met de leeftijd. Voor CMV niveau 6 bestaat deze mogelijkheid niet.

Visie CMV Volleybal Trivos

Door middel van een uitgebalanceerd kwalitatief goed trainingsprogramma het spelplezier voor alle mini’s te bevorderen. Mini’s op hun eigen niveau een gepaste training aanbieden. Daarmee een binding met Volleybal en Trivos te bewerkstelligen. Met daaruit voortvloeiend spelers voor de prestatieve lijn en niet prestatieve lijn van Trivos.

Belangrijke aandachtspunten zijn beweging (verplaatsing), balcoördinatie en lichaamshouding. Bij het CMV volleybal ligt het accent op het aanleren van technieken, waarbij het spelplezier voorop blijft staan. Belangrijk is dat kinderen voortdurend nieuwe uitdagingen aangeboden krijgen, zodat interesse en plezier in het volleybal behouden blijft.

Geïnteresseerd of vragen?
Kom eens geheel vrijblijvend en kosteloos op de zaterdagochtend 3x meetrainen, vooraf even de naam en geboortedatum van het kind mailen naar: ramon.groenen@trivos.nl

Mini's

Trainingstijden:
Zaterdag van 9:00 – 10:30 uur
Donderdag van 16:30 – 17:30 uur (niveau 5 & 6)

Vanaf 6 jaar zijn kinderen welkom bij onze vereniging Trivos. Spelenderwijs leren ze de verschillende technieken die nodig zijn om goed volleybal te kunnen spelen. Tijdens de training staat vooral plezier centraal. Volleybal is een teamsport, waardoor het belangrijk is dat kinderen vanaf het begin samen leren spelen.

Trainingen starten met een warming-up, volgt door technische oefeningen, afgewisseld met een ontspanningsspel, tot slot wordt het geoefende in een spelvorm gespeeld.

Nieuwe kinderen stromen altijd 1 leeftijdsniveau (zie hieronder) lager in, zodat ze beter getraind worden in de technische vaardigheden.

Er wordt gestart met vooral (volleybaltechnisch) gooien en vangen, later komt onderhands serveren erbij. Vervolgens leren de kinderen onderhands spelen gevolgd door bovenhands spelen.

Gemiddeld 1x per maand wordt regionaal een toernooitje gespeeld dat ongeveer een halve dag duurt. De kinderen spelen in het Trivos tenue in zoveel mogelijk vaste teams, zodat ze de getrainde vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. De ouders zijn uiteraard welkom en volgens roulerend schema zijn de ouders chauffeur en mogelijk coach.

2x per jaar is er een mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau. Op deze manier is het voor de getalenteerde kinderen ook beter mogelijk uitdaging te krijgen en ze training op maat te geven. Kinderen worden daarom 2x per jaar gescreend door de trainers om te beoordelen in hoeverre ze de vaardigheden beheersen. Ook wordt zo inzichtelijk waar extra aandacht aan besteed moet worden tijdens de trainingen

Voor niveau 5 en 6 is gekozen voor 2x per week trainen, omdat blijkt dat techniek aanleren veel herhaling behoeft. De dinsdagtraining is vooral gericht op verbeteren van de technische vaardigheden, terwijl de zaterdagtraining zich meer richt op het samenspel in combinatie met techniek.

Wat is Mini volleybal

Volleybal bestond voor de jongste kinderen al jaren in diverse competitie- en spelvormen. In dit vereenvoudigde volleybalspel ontbrak echter, vooral bij de echte beginners, de dynamiek en snelheid die juist zo kenmerkend is voor de sport. De in volleyballand welbekende Adrie Noy bedacht een variant, die hij samen met de Nevobo uitwerkte tot een nieuwe minivolleybalplan onder de huidige naam Cool Moves Volleybal (CMV).

Het minivolleybal kent zes verschillende spelniveaus zodat je stapje voor stapje het volleyballen onder de knie kunt krijgen. Je volleybalt op een kleiner veld, met een lager net en een minder zware bal. Ook bestaat je team niet uit zes, maar uit vier spelers. Dat is veel leuker, omdat je dan vaker de bal krijgt.

De leeftijdgrenzen voor het CMV zijn als volgt
Niveau 1: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 6 jaar
Niveau 2: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 7 jaar
Niveau 3: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 8 jaar
Niveau 4: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 9 jaar
Niveau 5: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 10 jaar
Niveau 6: op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan 11 jaar

Voor CMV niveau 1 t/m 5 geldt de mogelijkheid om één niveau lager te spelen dan het niveau waar de speler officieel in behoort te spelen (conform de gestelde leeftijdgrens). Het is te allen tijde toegestaan om hoger te spelen dan het niveau dat overeenkomt met de leeftijd. Voor CMV niveau 6 bestaat deze mogelijkheid niet.

Visie CMV Volleybal Trivos

Door middel van een uitgebalanceerd kwalitatief goed trainingsprogramma het spelplezier voor alle mini’s te bevorderen. Mini’s op hun eigen niveau een gepaste training aanbieden. Daarmee een binding met Volleybal en Trivos te bewerkstelligen. Met daaruit voortvloeiend spelers voor de prestatieve lijn en niet prestatieve lijn van Trivos.

Belangrijke aandachtspunten zijn beweging (verplaatsing), balcoördinatie en lichaamshouding. Bij het CMV volleybal ligt het accent op het aanleren van technieken, waarbij het spelplezier voorop blijft staan. Belangrijk is dat kinderen voortdurend nieuwe uitdagingen aangeboden krijgen, zodat interesse en plezier in het volleybal behouden blijft.

Geïnteresseerd of vragen?
Kom eens geheel vrijblijvend en kosteloos op de zaterdagochtend 3x meetrainen, vooraf even de naam en geboortedatum van het kind mailen naar: ramon.groenen@trivos.nl