Contributie

Contributie lidmaatschap Volleybalvereniging Trivos

De contributie is afhankelijk van leeftijd en/of je NeVoBo competitie gaat spelen.

Het seizoen 2020/2021 loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. De
ledenvergadering onderscheidt diverse ledencategorieën, waarvan de
ledenbijdragen in de ledenvergadering van 1 september 2020 als volgt is
vastgesteld:

code Ledencategorie 2020/2021
C.01 Recreanten € 200,72
C.02 Senioren, alleen trainen of alleen wedstrijden € 200,72
C.03 Senioren, wel competitie € 271,25
C.04 Jeugd A, Jeugd B, Jeugd C € 217,00
C.06 Mini’s (elk niveau) € 173,60
C.07 Tweede training bij de mini’s € 60,00
C.08 Tweede training bij de niet-mini’s € 70,00
C.09 Sportspeeltuin (4-6 jaar) € 108,50
C.10 Persoonlijk lidmaatschap € 37,97

Verder geldt er voor gezinnen een korting van 40% (vanaf vier leden per gezin op de contributie van het jongste gezinslid).

Voor de totstandkoming en opbouw van de ledenbijdrage verwijzen we naar het document hieronder: “Ledenbijdrage Trivos 2020-2021 (ALV
1-9-2020).pdf”

Klik om toegang te krijgen tot Ledenbijdrage-Trivos-2020-2021-ALV-1-9-2020.pdf

Vanaf seizoen 2019/2020 wordt de contributie via ClubCollect gefactureerd/ geïncasseerd.

Klik om toegang te krijgen tot Ledenbrief-over-contributie-Trivos-en-ClubCollect-20200902.pdf

Hieronder is het Reglement over contributieheffing, tussentijds opzeggen en lid worden bij Trivos opgenomen. De aan- en afmelddatum bij de ledenadministratie is hierin erg belangrijk. Verder is ook opgenomen hoe blessures e.d. invloed kunnen hebben op de contributie. Dit reglement is van toepassing vanaf seizoen 2019/2020.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de ledenadministratie en/of penningmeester. Opmerkingen of gewenste wijzigingen in het reglement kunnen ingebracht worden bij het bestuur; dit wordt dan in de besluitvorming meegenomen.

Klik om toegang te krijgen tot Contributieregels-Trivos.pdf

Coronamaatregelen bij Trivos en Sportcentrum Arcus 😷

Ook Sportcentrum Arcus en Trivos hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de protocollen van het RIVM en richtlijnen van NOC*NSF en Nevobo. Laten we er samen voor zorgen dat we ons hier aan houden.

Graag extra aandacht dat het niet de bedoeling is dat je als team tijdens een training of wedstijd gaat juichen of yellen. Bedenk met je teamgenoten een ludieke coronaproof oplossing om toch het teamgevoel te behouden.

Wij wensen alle teams veel volleybalplezier toe!