Contributie

Contributie lidmaatschap Volleybalvereniging Trivos

De contributie is afhankelijk van leeftijd en/of je NeVoBo competitie gaat spelen.

Het seizoen 2020/2021 loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. De
ledenvergadering onderscheidt diverse ledencategorieën, waarvan de
ledenbijdragen in de ledenvergadering van 1 september 2020 als volgt is
vastgesteld:

code Ledencategorie 2020/2021
C.01 Recreanten € 200,72
C.02 Senioren, alleen trainen of alleen wedstrijden € 200,72
C.03 Senioren, wel competitie € 271,25
C.04 Jeugd A, Jeugd B, Jeugd C € 217,00
C.06 Mini’s (elk niveau) € 173,60
C.07 Tweede training bij de mini’s € 60,00
C.08 Tweede training bij de niet-mini’s € 70,00
C.09 Sportspeeltuin (4-6 jaar) € 108,50
C.10 Persoonlijk lidmaatschap € 37,97

Verder geldt er voor gezinnen een korting van 40% (vanaf vier leden per gezin op de contributie van het jongste gezinslid).

Voor de totstandkoming en opbouw van de ledenbijdrage verwijzen we naar het document hieronder: “Ledenbijdrage Trivos 2020-2021 (ALV
1-9-2020).pdf”

Klik om toegang te krijgen tot Ledenbijdrage-Trivos-2020-2021-ALV-1-9-2020.pdf

Vanaf seizoen 2019/2020 wordt de contributie via ClubCollect gefactureerd/ geïncasseerd.

Klik om toegang te krijgen tot Ledenbrief-over-contributie-Trivos-en-ClubCollect-20200902.pdf

Hieronder is het Reglement over contributieheffing, tussentijds opzeggen en lid worden bij Trivos opgenomen. De aan- en afmelddatum bij de ledenadministratie is hierin erg belangrijk. Verder is ook opgenomen hoe blessures e.d. invloed kunnen hebben op de contributie. Dit reglement is van toepassing vanaf seizoen 2019/2020.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de ledenadministratie en/of penningmeester. Opmerkingen of gewenste wijzigingen in het reglement kunnen ingebracht worden bij het bestuur; dit wordt dan in de besluitvorming meegenomen.

Klik om toegang te krijgen tot Contributieregels-Trivos.pdf