Voorwaarden en spelregels

ALGEMENE VOORWAARDEN TRIVOS NACHTTOERNOOI

Zoals alle toernooien, zeker als die midden in de nacht plaatsvinden, heeft het Trivos Nachttoernooi een aantal voorwaarden voor deelname:

 • Het nachttoernooi is een gezelligheidstoernooi voor mensen van 16 jaar en ouder. Voor iedereen geldt een legitimatieplicht. Foto’s van je ID of kopieën worden niet geaccepteerd.
 • Alcohol alleen boven de 18 jaar. Wordt deze regel niet na geleefd, volgt directe verwijdering van het nachttoernooi.
 • Bij binnenkomst krijgt iedereen een bandje, afhankelijk van je leeftijd. Het is verplicht om dit bandje te dragen.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 100,- per team, maximaal 10 deelnemers en minimaal 2 dames per team. Hier heb je dus de hele avond / nacht onderdak, een toernooi, en een groot feest. Het inschrijfgeld dient van tevoren overgemaakt te worden, hiervoor ontvang je de instructies per mail na het invullen van het inschrijfformulier.
 • De naam van het team mag niet racistisch, discriminatoir of seksistisch zijn en moet voldoen aan de algemene normen van fatsoen.
 • Deelnemers en bezoekers van het Trivos Nachttoernooi geven automatisch toestemming om vastgelegd te kunnen worden op foto en video en geven hiermee ook automatisch toestemming dat deze beelden gepubliceerd kunnen worden op de website van Trivos en op de beeldschermen in sportcentrum Arcus.
 • Deelname en eventueel drankgebruik tijdens het toernooi is geheel voor eigen risico.
 • Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee. Er is dit jaar een verplichte, gratis garderobe voor jassen en tassen.
 • Het is niet toegestaan zelf dranken en etenswaren mee te nemen, deze dienen in de kantine van de sporthal gekocht te worden.
 • Bij overmatig alcoholgebruik kan verwijdering van het nachttoernooi volgen.
 • Tot 23.00 uur zijn de deuren van Sportcentrum Arcus geopend. Daarna zal toegang tot het pand niet meer mogelijk zijn.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, teams te weigeren of hun inschrijving in te trekken. Dan wordt het betaalde inschrijfgeld natuurlijk teruggestort.
 • Poules worden zo zorgvuldig mogelijk ingedeeld, maar niveauverschillen kunnen voorkomen.
 • In geval van overmacht, waardoor wij genoodzaakt zijn vlak voor of tijdens het toernooi te stoppen, vindt er géén restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 • In het veld dienen sportkleding en zaalsportschoenen gedragen te worden. Geen zwarte zolen!
 • Bij onverhoopte problemen en / of situaties die niet hierboven vermeld staan beslist de organisatie te allen tijde hoe te handelen. Deelnemers dienen deze beslissingen op te volgen.

geen-alcohol-onder-18

Spelregels Volleybal:

 • Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, op een normaal veld, volgens de NeVoBo regels. Dus met rally-point-systeem. Er zijn geen wissels en time-outs toegestaan, maar er mag wel ingedraaid worden (bij de service-plek).
 • Na het wisselen tussen twee sets mag er gelijk begonnen worden met spelen.
 • Er moeten per team minimaal 2 vrouwen meedoen.
 • Een team mag uit maximaal 10 spelers bestaan.
 • De wedstrijden duren ongeveer 20 minuten (later op de avond worden de wedstrijden een paar minuten korter), er zijn twee sets en er zal halverwege gewisseld worden van veldhelft.
 • Het begin/einde/wisselen zal door de wedstrijdleiding omgeroepen worden.
 • Er wordt gewoon doorgeteld in een set. Dus niet stoppen bij de 25 (als dat gehaald wordt in 10 minuten). Een stand van 30-15 is dus eventueel mogelijk. Ook gelijkspel in één set, of in de wedstrijd, is mogelijk.
 • Elke gewonnen set is 2 punten waard, elke gelijkgespeelde set één punt voor beide partijen. Er zijn in één wedstrijd dus 4 punten te behalen.
 • Elk team moet, volgens de planning, een aantal keer fluiten/tellen. Doe dit met een teller en een scheids. Ook dit jaar moet één team op twee velden tegelijk fluiten, dus verdeel je team dan in twee groepjes.
 • Als je gefloten hebt, lever de wedstrijdbriefjes dan zo snel mogelijk in bij de wedstrijdleiding. Als je moet fluiten, haal deze briefjes dan eerst even op bij de wedstrijdleiding. Laat de ballen en fluitjes s.v.p. bij het veld liggen.
 • Er is ook dit jaar geen algemene pauze, maar wel genoeg tijd om iets te eten of te drinken als je even een keer niet hoeft te spelen.