André Kokke overleden

In Memoriam

ANDRÉ KOKKE

27-02-1950 – 23-06-2021

Wie André Kokke zegt, zegt ook volleybal. André stond aan de wieg van Trivos. Als bestuurslid van Atlantic was hij een van de aanjagers van de fusie tussen WVC en Atlantic in 1976. André zag dat de twee kleine verenigingen niet meer in staat waren om de organisatie die een verenging nodig heeft in stand te houden. Met name het opleiden van jeugdspelers zou in het gedrang komen. Goed technisch beleid is nodig om een vereniging levend te houden vond hij. Als voorzitter van Atlantic trad hij natuurlijk toe tot het nieuwe bestuur van Trivos. Tot ver in de jaren 90 heeft hij bestuursfuncties vervult. Meestal als voorzitter van de technische commissie. Onder zijn leiding werd een succesvolle formule toegepast met goede trainers en opleidingsteams. Zowel de dames als de herenlijn klom tot grote hoogte.

Ook als speler heeft André bijgedragen aan de successen van Trivos. Eerst als speler van heren 1 en later ook bij opleidingsteams.

André  was een clubman pur sang. Sporten is niet alleen fysiek bewegen maar ook sociaal ontwikkelen. Leren winnen en verliezen. Gezellig samen zijn. Dat kon Andre zeker waarderen. Bestuursvergaderingen, trainingen en wedstrijden daar hoorden ook nabeschouwingen bij aan de bar van de van Thielhal. En met zijn droge humor bleef de sfeer altijd goed. Toernooien spelen, en zeker tweedaagse zoals in Parijs en Gent waren feestjes voor hem.

Zelfs zijn grote liefde Jacomien vond hij bij het volleybal. Jacomien speelster bij de dames van Atlantic en Andre bij de heren. De vonk sloeg over tijdens een volleybaltoernooi in Duitsland.

Trivos is André heel veel dank verschuldigd. Mede namens mensen zoals hij is Trivos de vereniging geworden die we nu zijn.

We wensen Jacomien,  Margot en Susan, hun partners en kinderen heel veel sterkte toe.

1 Comment on André Kokke overleden

  1. André was een geweldige persoon. Een vriendelijke en lieve clubgenoot. Ik heb het genoegen gehad om in de jaren 70 en 80 veel met hem te hebben samengewerkt en natuurlijk volleybal gespeeld te hebben.
    Bovenal herinner ik mij zijn ‘drive’ om ons cluppie beter te maken op alle fronten.
    Mijn gedachten gaan uit naar Jacobien en de kinderen in deze moeilijke tijd.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*