Verslag van de ALV

Op 1 juni vond de bijzondere algemene ledenvergadering plaats. Bijzonder aan de ALV was dat deze volledig online plaatsvond. Met behulp van Eyes & Ears was de VIP-ruimte in Sportcentrum Arcus helemaal omgebouwd naar een ‘echte studio’. Eyes & Ears heeft de gehele technische kant van de ALV verzorgd, waardoor het bestuur en de werkgroep van het beleidsplan zich kon focussen op de inhoud.

De ALV bestond uit drie agendapunten, startende met het beleidsplan voor 2021-2025. Enkele leden van de werkgroep van het beleidsplan lichtten toe welke keuzes in het plan zijn gemaakt en welke koers Trivos de komende jaren wil gaan varen. Na de stemming via Zoom is het beleidsplan met een mooie meerderheid aangenomen. Na het beleidsplan werd het nieuwe huishoudelijk regelement voorgelegd. Ook de uitkomst van deze stemming was positief, dus het huishoudelijk regelement is aangenomen. Het laatste punt van de ALV draaide om een teruggave van de contributie. Dit voorstel is tevens door de aanwezige leden aangenomen, waardoor alle leden binnenkort een mail zullen ontvangen over de gedeeltelijke teruggave van de contributie.

Voorzitter Suzanne Loermans kijkt met een tevreden gevoel terug op de ALV. Zij geeft aan ontzettend blij te zijn dat Eyes & Ears Trivos heeft geholpen deze avond. Daarbij is ze vooral heel trots op het beleidsplan dat is neergezet, dat belooft veel goeds voor in de toekomst. Het beleidsplan voor 2021-2025 staat inmiddels op de website. Het nieuwe huishoudelijk regelement zal hier ook spoedig op terug te vinden zijn.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*