[UPDATE 6/6] Binnen volleyballen weer mogelijk

Zoals op de ALV genoemd, mag er vanaf 5 juni weer binnen getraind worden door iedereen. In de bijlagen van deze email zitten de schema’s voor de binnen trainingen en de trainingen op de beachvelden bij Sportcentrum Arcus. Voor de teams die gepland staan voor het beachen op vrijdag of zaterdag is van het belang om te reserveren via www.sportcentrumarcus.nl. De teams die gepland staan voor het beachen bij de Arcus op dinsdag of donderdag hoeven niet te reserveren.

De schema’s gelden voor de gehele maand juni. In de maand juli zullen er geen trainingen verzorgd worden door Trivos. In augustus gaan we weer beginnen met trainen. Meer info hierover volgt tegen die tijd.


Vanaf 1 juni hebben we naast de beachvelden bij Astrid (Op de Rakenbergseweg) twee beachvelden tot onze beschikking bij de Arcus. Ze zijn druk bezig met de aanleg hiervan en vanaf 1 juni kunnen deze velden in gebruik genomen gaan worden. Hier zijn we erg blij mee! Ook de Flyers gaan op  twee avonden gebruik maken van deze nieuwe velden.

Er is een nieuw trainingsschema gemaakt (zie hieronder), waarbij elk team is ingepland voor een trainingsmogelijkheid. Dit kan op één van beide locaties zijn. Op dit moment faciliteren we alleen in buiten trainen, omdat daar met het hele team tegelijkertijd getraind mag worden. Hierbij mag jeugd weer gemengd worden met volwassenen, wat het teamgevoel ten goede komt.

Het streven is dat er komend seizoen eerder begonnen kan gaan worden met trainen in de zaal dan gebruikelijk, zodat iedereen goed voorbereid aan het nieuwe seizoen kan gaan beginnen. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om op een ander moment een beachveld te reserveren om (extra) te trainen.

Klik hier voor meer informatie en reserveren.

Bron: Nevobo

Waar momenteel jongeren tot 18 jaar in teamverband buiten mogen trainen, is dit per 3 maart ook toegestaan voor buitensporters tot 27 jaar. De beperkingen voor de binnensport blijven van kracht.

Tijdens de persconferentie maakten premier Rutte en minister De Jonge enkele versoepelingen bekend, waaronder een versoepeling voor de buitensport. Om perspectief te bieden voor jongeren, is het per woensdag 3 maart voor jongvolwassenen tot 27 jaar onder andere weer toegestaan om in teamverband buiten te trainen. Tot die tijd is dit enkel toegestaan voor jongeren tot 18 jaar.   

Guido Davio, algemeen directeur: “Met het huidige weer is dit goed nieuws voor het beachvolleybal en de initiatieven van verenigingen om buitenactiviteiten aan te bieden. Echter, er zijn 56.000 zaalvolleyballers die aan de nieuwe leeftijdsgrens voldoen. Door het uitsluiten van de zaalsporten blijven zij langs de kant staan. Het is van belang voor onze verenigingen en het welzijn van de leden dat ook zij weer kunnen sporten en elkaar, binnen de geldende maatregelen, kunnen treffen op de vereniging. We hebben eind vorig jaar aangetoond dat we dat als sport aan kunnen. Op die manier kunnen we ook een belangrijke bijdrage leveren aan het plan van het kabinet om jongeren en jongvolwassenen in beweging te brengen.” 

Houd jij je leden in beweging?  
Tot het moment er weer gewoon binnen gesport mag worden, blijven we ons inzetten en informatie delen om met elkaar buiten te volleyballen in het zand, op het gras of met alternatieve activiteiten in beweging te blijven. Benieuwd wat je kunt doen? We hebben een aantal goede voorbeelden van verenigingen verzameld. Ze organiseren bijvoorbeeld bootcamps bij de hockeyvereniging, trotseren de sneeuw of gaan gewoon beachvolleyballen.  

Laat je inspireren! 

Huidige maatregelen in de sport 
Om te voldoen aan alle richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid heeft de NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden het protocol verantwoord sporten opgesteld. Deze wordt naar aanleiding van de persconferentie zo snel mogelijk geüpdatet.  

Ga naar het protocol verantwoord sporten 

Om antwoord te geven op de meestgestelde vragen met betrekking tot het coronavirus en de sport, is er ook een FAQ opgesteld door NOC*NSF. Ook deze wordt zo snel mogelijk geüpdatet. 

Ga naar de FAQ NOC*NSF 


Update 12/1

Bron: Nevobo

De huidige maatregelen blijven tot in ieder geval 10 februari van kracht waardoor het helaas onmogelijk blijkt om de huidige competitie uit te spelen. Daarom is besloten dat er geen P/D plaatsvindt.

Zojuist is door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge medegedeeld dat de huidige lockdown wordt verlengd tot in ieder geval woensdag 10 februari. Dit houdt in dat het dit seizoen niet meer mogelijk is een (halve) competitie uit te spelen. Zoals bij de start van de competitie gecommuniceerd, kunnen we daardoor niet tot een Promotie/Degradatie (P/D) richting het volgende seizoen komen. Dit geldt voor de niveaus Topdivisie en lager.

Scenario’s herstart competitie niet haalbaar
Waar eerder scenario 1, herstart competitie begin januari, en scenario 3, verlenging van het seizoen ten behoeve van P/D, al niet meer haalbaar bleken, komt nu ook het laatst mogelijke scenario te vervallen, namelijk scenario 2. Hierbij hoopten we op de mogelijkheid tot het uitspelen van een halve competitie, maar gezien de verlenging van de lockdown is dit niet meer haalbaar.

Zodra het coronavirus het toelaat, organiseren we wel wedstrijden. Deze wedstrijden vinden voor zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen P/D plaats, maar zorgen we er hiermee voor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden. Uiteraard zullen we eerst inventariseren welke teams willen spelen.

Voorbereiding richting volgend seizoen
We gaan ons in de aankomende periode voorbereiden op het volgende seizoen. We hebben al de mogelijkheid geboden voor horizontale instroom op hogere niveaus. Voor de niveaus 1e klasse en lager gaan we met de Bondsraad in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen. Hier verwachten we binnenkort over te kunnen informeren.


Beste Trivos-leden,

Helaas helaas, maar zoals onze minister-president Rutte op maandagavond 14 december 2020 heeft aangegeven in zijn toespraak, gaan vanaf deze dag om 00.00 uur alle sporthallen dicht tot en met in ieder geval dinsdag 19 januari. Op dinsdag 12 januari komt er een persconferentie waarin meer duidelijk wordt over een eventuele versoepeling. Dit betekent helaas geen laatste trainingen voor de kerst en we zullen de trainingen per direct moeten stopzetten.

In de maatregelen is aangegeven dat buiten sporten voor de jeugd tot en met 17 jaar is toegestaan en dat zij geen 1.5 meter afstand hoeven te houden. Uiteraard gaan we ons best doen hier een leuke invulling voor te bedenken! We bekijken de mogelijkheden om te gaan trainen in Niftrik of op een andere locatie. Het alternatief dat we kunnen aanbieden, zal echter pas in het nieuwe jaar zijn. We proberen het zo te regelen dat we vanaf 4 januari kunnen starten, maar het kan ook zijn dat het later wordt. Als een van jullie ideeën heeft, dan horen we deze uiteraard graag!

Voor de senioren is het helaas even niet meer mogelijk om te trainen. Heel erg jammer, want we waren net gestart met het trainen in groepjes van 4 personen. Volgens mij was dat voor sommigen echt even een fijne uitlaatklep. Wij wensen jullie namens Trivos alle gezondheid toe, eet niet te veel oliebollen en appelbeignets 😉 en we hopen jullie snel weer te kunnen zien in de sporthal.

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen, een goed uiteinde van 2020 en dat 2021 een sportiever jaar mag zijn, waarbij we weer lekker kunnen ballen en elkaar weer kunnen zien.

Sportieve groet,

Bestuur Trivos


Update 19/11:

De huidige ontwikkelingen omtrent Covid-19 bieden gelukkig weer wat ruimte in ons trainingsschema voor volwassenen.
Vanaf 19 november 2020 zullen we in beperkte vorm onze trainingen hervatten. Een schema hiervoor is hier te vinden.

Belangrijke informatie hierbij:

 • Elk team is ingedeeld om 1 of 2 keer per week één uur te trainen (afhankelijk of je normaal 1 of 2 keer traint).
 • Per veld mogen 4 personen trainen. Elk team heeft twee velden. Er mag niet gewisseld worden tussen de velden. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor een verdeling per avond.
 • Mocht de trainer, training willen komen geven dan mag dit. Graag zelfs. De trainer moet wel buiten het veld blijven.
 • Gedurende de gehele training houden alle leden 1,5 meter afstand. Dit vraagt creativiteit in de te bedenken oefeningen.
 • Houd je altijd aan de geldende regels van het RIVM en de Arcus. De regels van het RIVM kun je overal vinden en de regels van Arcus tref je bij binnenkomst aan.
 • Mocht je vragen hebben over de geldende regels dan kan je contact opnemen met Suzanne Loermans (suzanne@trivos.nl – 06-50431250)
 • Om zo min mogelijk contactmomenten te creëren stoppen sommige jeugdteams 5 minuten eerder. Iedereen verlaat altijd tijdig de sporthal. Niemand komt te vroeg naar de sporthal. Buiten is geen plek om bij te kletsen.

Het bestuur en de TC zijn erg blij dat we langzaam en in beperkte mate weer kunnen beginnen. Dit kan echter alleen als iedereen zich aan de geldende regels houdt. Wij vertrouwen hier ten zeerste op.


Berichtgeving per 14 oktober:

Helaas blijft het coronavirus nog steeds actief in Nederland. 13 oktober zijn de nieuwe maatregelen bekend gemaakt. De gehele competitie en alle andere lopende toernooien zijn stilgelegd. Leden ouder dan 18 jaar mogen helaas ook niet meer trainen. Alle leden tot en met 17 jaar mogen gelukkig blijven trainen.

De TC is hier druk mee bezig geweest. In dit document lezen jullie alles over de trainingen de komende tijd. Dit zal in ieder geval voor de komende vier weken zo zijn. Via deze weg wil het bestuur gelijk de TC bedanken voor het snelle handelen.

We willen al onze leden tot en met 17 jaar op het hart drukken voorzichtig te zijn. Denk aan je eigen en andermans gezondheid. Mocht je nog vragen hebben over de richtlijnen of ben je wellicht positief getest, neem dan alsjeblieft contact op met Suzanne Loermans (06 504 31250). Zij zal vanaf nu fungeren als meldpunt Corona.

Alle nieuwe coronamaatregelen hebben ook tot gevolg dat de geplande activiteiten in de komende vier weken niet door kunnen gaan. Zodra er weer mogelijkheden zijn, worden deze activiteiten weer opnieuw gepland.

Graag aandacht voor het bericht van de Nevobo hieronder voor extra toelichting op de maatregelen.


Berichtgeving Nevobo over maatregelen per 14/10:

Volledige competitie tijdelijk stilgelegd

Als gevolg van de coronamaatregelen van 13 oktober worden alle competities, inclusief de Eredivisie- en jeugdcompetities, per 14 oktober 22.00 uur stilgelegd. Jeugd t/m 17 jaar mag wel blijven trainen

Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 oktober werden er aanvullende maatregelen afgekondigd door premier Rutte en minister De Jonge om het coronavirus de kop in te drukken. Dit heeft gevolgen voor het volleybal: 

 1. Alle competities, inclusief de Eredivisie- en jeugdcompetities, worden stilgelegd. 
 2. Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen (inclusief trainer, indien trainer binnen het veld aanwezig is. Als de trainer buiten het veld instructies geeft, telt deze niet mee) per veld en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Trivos heeft momenteel de keuze gemaakt dat 18+ voorlopig niet traint.
 3. Jeugdteams tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. 

De maatregelen gaan in per woensdag 14 oktober, 22.00 uur en gelden voor ten minste 4 weken. 

Geen uitzondering Eredivisie volleybal 
De recente maatregelen worden genomen om reisbewegingen en sociale contacten te beperken. Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt dat er in de sport alleen een uitzondering geldt voor Topsporters met een status en het betaald voetbal (Ere- en Eerste divisie voetbal). Dit betekent dat de Eredivisie volleybal, net als de volleybalcompetities op andere niveaus, in de aankomende 4 weken wordt stilgelegd.

Jeugdteams t/m 17 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen 
Voor trainingen in teamverband wordt er voor de jeugd tot 18 jaar een uitzondering gemaakt. Zij mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Ook zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.  

Richtlijnen toegestane trainingen 
Uiteraard blijven bij de trainingen voor de jeugd t/m 17 jaar de huidige maatregelen in stand, met als belangrijkste aandachtspunten dat er geen publiek is toegestaan, de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes van toepassing zijn en de kantine gesloten is. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht zodra dit juridisch geregeld is. Bovenop deze al geldende aandachtspunten zijn ook douches en kleedkamers per woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten en geldt er een maximum van 30 personen (kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd maximaal 30 personen) per zelfstandige ruimte. 

Op onze pagina Organisatie indoor volleybal is inmiddels het protocol verantwoord sporten geüpdatet, evenals de FAQ van NOC*NSF. Zodra de volleybalspecifieke FAQ gereed is laten wij dit weten. Houd hiervoor www.nevobo.nl en onze social media kanalen in de gaten. 


Update 11 oktober 2020

Corona meldpunt voor Trivosleden

Helaas blijft het coronavirus nog steeds actief in Nederland en ontkomt ook Trivos hier niet aan. Heb je vragen over hoe om te gaan met de richtlijnen of ben je positief getest? Dan vragen wij jullie hiermee naar Suzanne Loermans (06 – 50 43 12 50 of suzanne@trivos.nl) te gaan.

Verder willen we iedereen op het hart drukken om voorzichtig te zijn, denk aan je eigen en aan andermans gezondheid. Blijf thuis bij klachten of als een gezinslid koorts heeft of positief getest is. Beste leden, hopelijk kunnen we allemaal nog lang in goede gezondheid met elkaar sporten.


Update 2 oktober 2020

Dringend advies voor dragen van mondkapjes

(Bron: Nevobo) Per 2 oktober 2020 is het kabinet met een dringend advies voor het dragen van mondkapjes gekomen. Lees hier wat voor invloed dit heeft op het volleybal.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, zijn hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op;
 • De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.

Het advies is verwerkt in het volleybalprotocol dat hier te vinden is. Veel gestelde vragen omtrent corona zijn hier te vinden.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*