1 september ALV Trivos

Het bestuur van volleybalvereniging Trivos nodigt u uit voor de algemene leden vergadering (ALV) op dinsdag 1 september 2020 in de wedstrijdhal in Sportcentrum Arcus. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie of thee. Vervolgens zal de voorzitter om 19.45 uur de vergadering openen.

Doordat de ALV in de wedstrijdhal plaats zal vinden wordt er dinsdag 1 september maar tot 19:15 uur getraind. Dit geldt ook voor de trainingen die in de trainingshal plaatsvinden.

We hopen alle leden (16 jaar en ouder of ouders/verzorgers) te zien.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 9 oktober 2019
 4. Vertrouwenscontactpersonen en veilig sportklimaat
 5. Verslagen TC en AC 2019/2020
 6. Financieel jaar verslag 2019/2020
 7. Verslag kascommissie door Bart Vermeesch en Miryam van Kempen. (Reserve Frank Meeuwsen)
 8. Bestuursverkiezing:
  a. Aftredend, niet herkiesbaar: Mark Schouten (voorzitter), Karin Tromp (secretaris)
  b. Aftredend en herkiesbaar: Ton Teunissen (voorzitter TC)
  c. Verkiesbaar: Suzanne Loermans (voorzitter), Maartje Glaap (secretaris), Miriam Pijnappel (voorzitter AC)
 9. Begroting en contributievaststelling 2020/2021
 10. Rondvraag

Leave a comment

Your email address will not be published.


*