Veilig en plezierig volleyballen doe je bij Trivos!

Themabrief veilig sporten bij Trivos

Trivos vindt het erg belangrijk dat iedereen, jeugd en volwassenen veilig en plezierig  kunnen volleyballen. Al vier jaar zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief in onze vereniging. De vertrouwenscontactpersonen zijn er voor iedereen binnen Trivos. Als je met een vraag of een probleem zit, kun je altijd bij hen terecht. Daarnaast zijn zij actief in de preventie.  Er is bekendheid gegeven aan het bestaan van de VCP, bewustwording bij trainers / coaches hoe je gedrag ervaren kan worden, hoe grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan en hoe dit te voorkomen. Alle trainers en coaches hebben een gedragscode getekend en zijn in het bezit van een geldig VOG.

In de media duiken regelmatig en helaas steeds vaker nare berichten op van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Regelmatig stellen wij , bestuur en vertrouwenscontactpersonen van Trivos, de vraag “ hoe zit dit in onze vereniging? Het voelt goed en het gaat goed, maar is dat echt ook zo?

Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben we een onderzoek gedaan. In het najaar van 2018 is  er een enquête uitgezet onder de A, B en C jeugd en de volwassen leden van Trivos. Met een respons van ruim 90% hebben we 224 actieve sporters en trainers bereikt. De belangrijkste conclusies uit ons onderzoek:  

  • 97% van de Trivos leden voelt zich veilig, sport met plezier en heeft geen moment van onveiligheid ervaren.
  • 3% van de geënquêteerde Trivos leden heeft zich wel eens niet veilig gevoeld binnen de vereniging Trivos (4 jeugdleden en 2 dames)

Deze cijfers bevestigen ons gevoel dat het goed gaat binnen Trivos en hier zijn we als vereniging erg trots op. 

  • De bekendheid van de vertrouwenscontactpersonen (VCP)  is onder de jeugdleden niet erg groot. 60 % kent het bestaan van de vertrouwenscontactpersoon niet en weet ook niet hoe deze te bereiken is.
  • 80% van de volwassen leden is wel bekend met de VCP en weet deze te bereiken. 
  • 75% van de (jeugd) leden geeft aan contact op te nemen met de VCP bij problemen.

We vinden dat waakzaamheid geboden is en blijven alert zodat iedereen met plezier en veilig kan blijven sporten bij Trivos. De vertrouwenscontactpersonen pakken de volgende preventieve activiteiten op:

  • De jeugdige Trivosleden actief benaderen via sociale media om het thema “ Veilig en met Plezier sporten” onder de aandacht te houden,
  • De Vertrouwenscontactpersonen stellen zich ieder seizoen voor bij de jeugdteams.
  • De jeugdteams hebben we uitgedaagd om met elkaar teamafspraken te maken m.n. over hoe ga je met elkaar om. Deze staan inmiddels op de website. 
  • In beide sporthallen van Sportcentrum Arcus komen uitingen van sportief en met plezier sporten (begin september 2019).
  • In de WhatsApp teamgroep bij de jeugdteams ( A, B en C jeugd) wordt ook de trainer / coach opgenomen. Dit gebeurt in de dagelijkse praktijk al. Trivos maakt hier beleid van.

Voor iedereen geldt: zoek contact met de VCP als je je (seksueel) geïntimideerd voelt tijdens het sporten, agressie of geweld ervaart, je niet veilig voelt of merkt dat iemand jou of anderen discrimineert. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen ( zie voor meer info: https://trivos.nl/vereniging/vertrouwenscontactpersoon/

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief een reactie of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Joly Dinnessen of Paul van der Wens,  vertrouwenscontactpersonen van Trivos.

Hartelijke groet namens het bestuur van Trivos,

Mark Schouten

Voorzitter Volleybalvereniging Trivos

Onze vertrouwenscontactpersonen vind je op onze website: https://trivos.nl/vereniging/vertrouwenscontactpersoon/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*